پروتکلMQTT در ESPIDF برای ESP32
نسخه 1.0

مقدمه

یکی از اهداف اینترنت اشیا یوکاسافت استفاده از قطعه esp32 برای مدیریت کلیدهای هوشمند در خانه هوشمند است. سیستم عامل موجود در ماژول ESP32 از خانواده FreeRTOS است که مدل چند وظیفه‌ای را حمایت می‌کند. در حال حاضر مدل زیر برای نسخه 1.0 در نظر گرفته شده است:

Task IOT APP یکی از task هایی است که برای اتصال esp32 به اینترنت اشیا یوکاسافت استفاده شده است. در این Task با استفاده از پروتکل mqtt به Thingsboard متصل میشویم. 

  • Telemetry :  ارسال داده های سری زمانی از esp32 به Thingsboard
  • Attribute :  ارسال ویژگی ها از esp32 به Thingsboard
  • RPC : استفاده از داده های ارسال شده از Thingsboard به esp32

برای اجرای پروتکل mqtt با Thingsboard به اینترنت نیاز داریم. پس این task پس از task network manager به صورت اتوماتیک اجرا میشود. 

esp32 پس از وصل شدن به network داده های  telemetry و attribute را به thingsboard ارسال میکند و از همان ابتدا منتظر داده های ارسالی rpc از سمت thingsboard خواهد بود.

*نکته : در نسخه 1.0 دستورات provisioning و claimهنوز پیاده سازی نشده و برای استفاده باید access token به صورت دستی و از طریف منو کانفیگ ارسال شود. این محدودیت در نسخه های بعد رفع میشود.

در حال تکمیل...هوش مصنوعی (Artificial intelligence) و ‌ERP