طراحی و پیاده سازی دستگاه جدید در اینترنت اشیا یوکاسافت

طراحی و پیاده سازی دستگاه جدید در ThingsBoard برای استفاده از اینترنت اشیا یوکاسافت

برای طراحی و پیاده سازی دستگاه جدید ابتدا باید اهداف خود از راه اندازی دستگاه جدید در اینترنت اشیا یوکاسافت مشخص کنید. فرض کنید میخواهیم کلید هوشمند را به عنوان دستگاه جدید به اینترنت اشیا یوکاسافت اضافه کنیم. 

یک کلید هوشمند چه اهدافی را دنبال میکند؟

 • امکان روشن خاموش شدن از راه دور

 • امکان روشن خاموش شدن در ساعت خاصی از شبانه روز

 • امکان روشن شدن در صورت ورود شخص به ساختمان

 • اضافه کردن کلید هوشمند جدید به برنامه

 • به روزرسانی اتوماتیک 

قابلیت های موجود در ThingsBoard نسخه یوکاسافت

به طور کلی 4 دسته قابلیت در ThingsBoardوجود دارد:

 1. ارسال داده از دستگاه به سرور

 2. ارسال داده از سرور به دستگاه

 3. ایجاد دستگاه جدید ( از سمت تولید کننده و مصرف کننده)

 4. به روزرسانی اتوماتیک

ارسال داده از دستگاه به سرور

دو نوع داده از دستگاه به سرور ارسال میشه:

Telemetry: داده هایی که در طول زمان تغییر میکنند و تغییرات آنها برای ما اهمیت دارد.

برای مثال ما می تواند سطح ولتاژ، میزان مصرف و … باشد.

Attribute: داده های مربوط به ویژگی های دستگاه مثل مشخصات دستگاه در این بخش ارسال میشود .

ارسال داده از سرور به دستگاه

با توجه به نیاز دستگاه، داده هایی از سمت سرور به دستگاه ارسال میشود .

مطابق هر نیاز باید یک تابع نوشته شود پس باید به طور دقیق مشخص کنید : 

 1. در چه صورتی داده ارسال شود?

 2. چه داده ای ارسال شود?

 3.  به ازای داده ارسالی چه اتفاقی رخ دهد?

مطابق مثال کلید هوشمند برای روشن شدن کلید از راه دور نیاز است : 

 1. در چه صورتی داده ارسال شود? در صورت انتخاب گزینه روشن شدن در اپ .

 2. چه داده ای ارسال شود? دیتایی که نشان دهنده درخواست روشن شدن کلید است .

 3. به ازای داده ارسالی چه اتفاقی رخ دهد? کلید مورد نظر روشن شود.


مفهوم Claiming و Provisioning در  Thingsboard

در اینترنت اشیا یوکاسافت از دو ویژگی claiming و provisioning برای معرفی دستگاه ها به thingsboard استفاده میشود.


Provisioning

اگر شما به عنوان تولید کننده با مجموعه اینترنت اشیا یوکاسافت همکاری میکنید به عنوان تولید کننده نیاز دارید دستگاه های تولیدی خودتون را به thingsboard معرفی کنید. برای معرفی دستگاه ها به thingsboard در تولید انبوه از مفهوم provisioning استفاده میشود.

مطابق تصویر زیر، به ازای هر دستگاهی که تولید میشود یک درخواست به thingsboard ارسال میشود. این درخواست به طور کلی شامل نام دستگاه، شناسه دستگاه و رمز دستگاه میباشد. ار اطلاعات ارسالی درست باشد یک دستگاه در thingsboard ساخته شده و یک رمز دسترسی به دستگاه اختصاص داده میشود. شما میتوانید در ادامه مسیر با رمز دسترسی به دستگاه داده ارسال و یا داده دریافت کنید.


Claiming

اگر شما به عنوان مصرف کننده با اینترنت اشیا یوکاسافت در ارتباط هستید نیاز دارید پس از خرید دستگاه، دستگاه خود را به thingsboard معرفی کنید.برای این کار از مفهوم claiming استفاده میشود. در این حالت معمولا کاربر با فناوری Qr code میتواند به راحتی دستگاه خود را معرفی کند. 

به روزرسانی اتوماتیک

به کمک Git و قابلیت های ThingsBoard میتوانیم کدهای مربوط به دستگاه را به طور اتوماتیک به روز کنیم.


attribute
انواع attribute