پشتیبانی و مدیریت

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

5

در یک نگاه کلی، thingsboard از چه معماری برای توسعه سیستم خود استفاده کرده است؟

زمانی که سعی می‌کنید سیستم را نصب کنید (با استفاده از داکر) این حس به شما داده می‌شود که thingsboard یک سیستم یک پارچه است و با معماری monolithic پیاده سازی شده. اما برخی جاها به این اشاره شده که معماری به صورت ریز سیستم‌ها یا micro systems هست. 

دقیقا از چه معماری برای پیاده سازی استفاده شده و آیا سیستم قابلیت تحمل لود بالا را دارد؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
4
بهترین پاسخ

ساختاری که در طراحی سیستم در نظر گرفته شده ریز سیستم یا micro system است. در این ساختار اجزای پایه‌ای متفاوتی موجود است که هر کدام کاری را بر عهده دارد. در تصویر زیر ساختار کلی نمایش داده شده است:

ماژولهایی که در این ساختار با رنگ آبی نمایش داده شده است سیستم‌هایی هستند که توسط این گروه توسعه داده می‌شود و به صورت مستقل می‌توانند کار کنند. پروتکل ارتباط بین این اجزا به صورت کامل مستند شده است. 

در مورد نمونه‌های استاندارد داکری که موجود است باید بگویم که این نمونه‌ها نمونه‌هایی برای راه اندازی یک سیستم سریع است. اگر بخواهید یک سیستم را کامل مدیریت کنید باید خودتان آن را ایجاد و راه اندازی کنید.

آواتار
انصراف