توسعه دهندگان نرم افزارهای کاربردی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

6

آلارم ها و رویدادها در Thingsboard به چه معنا هستند و در اینترنت اشیا چه کاربردهایی دارند؟

آیا آلارم و رویداد در Thingsboard مفاهیم متفاوتی هستند؟ چه اهمیتی دارند؟


آواتار
انصراف
1 پاسخ
2
بهترین پاسخ

آلارم و رویداد در Thingsboard مفاهیم متفاوتی هستند. آلارم ها می توانند توسط ادمین Tenant تعریف شوند. ماهیت آلارم ها به این صورت است که در صورت بروز شرایط و ضوابط خاصی یک آلارم تولید و در سیستم وارد می شود. در ادامه این آلارم می تواند مبنای عملیات بعدی باشد یا به عنوان خبر یا هشدار به کاربر اعلام شود.

اما رویداد در واقع چیزی است که عمدتا از سمت دیوایس ها اتفاق می افتد. مثلا ممکن است یک دستگاه خاموش، روشن یا بروزرسانی شود. این رویدادها هم مهم هستند و می توانند مبنای تصمیمات و عملیات بعدی باشند. معروفترین رویدادهای مرتبط با دستگاه های IoT شامل این موارد است: متصل، قطع، فعال، غیر فعال. رویدادها عمدتا از سمت دستگاه اتفاق می افتند و اطلاعات خاص آن رویداد نیز به Thingsboard ارسال می شود. بعد از وقوع هر رویداد می توان عملیات ساده تا پیچیده ای را به صورت سیستمی تعریف و دنبال کرد.

البته یادآور می شویم که برخی از رویدادهای غیر مرتبط با دیوایس هم می توانند رخ دهند اما فعلا به آن ها اشاره ای نداریم.

آلارم ها عمدتا بر مبنای اطلاعات ارسالی دستگاه ها تعریف می شوند. مثلا یک ترموستات در هر لحظه ممکن است اطلاعات خود شامل دمای محیط را به سرور ارسال کند. این ورودی اطلاعات، به بخشی از سیستم تحلیل Thingsboard وارد می شود تا شرایط و سیاست های خاصی مورد ارزیابی قرار گیرند. یکی از این سیاست ها به عنوان مثال می تواند آلارم دمای بالاتر از ۴۰ درجه باشد. اگر دستگاه ترموستات دمای بالاتر از ۴۰ را به Thingsboard ارسال کند یک آلارم در این خصوص صادر می شود و این آلارم به کاربر نیز ارسال می شود تا مبنای تصمیمات بعدی باشد.

اهمیت آلارم ها و رویدادها در این است که میتوان بر اساس آن ها اقدامات مختلفی را فعال کرد، به عنوان مثال، حتی می توان بر اساس آن ها با سیستم های خارجی دیگر نیز تعامل کرد.


آواتار
انصراف