توسعه دهندگان نرم افزارهای کاربردی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

6

ارور “Brownout detector was triggered”

آواتار
ساناز میرباقری

وقتی دارم با esp idf کار میکنم . بعضی وقتا میفته تو یه حلقه و دایما ارورو “Brownout detector was triggered” را تو ترمینال چاپ میکنه

آواتار
انصراف
1 پاسخ
4
آواتار
ساناز میرباقری
بهترین پاسخ

هنگامی که مانیتور سریال  خود را باز می کنید و پیغام خطای "Brownout detector was triggered" مدام بارها و بارها چاپ می شود. به این معنی است که نوعی مشکل سخت افزاری وجود دارد. 

اغلب به یکی از مسائل زیر مربوط می شود: 

کابل USB با کیفیت پایین؛ کابل USB بیش از حد طولانی است. 

تخته با مقداری نقص (مفاصل لحیم کاری بد)؛ 

پورت USB کامپیوتر بد؛ 

یا برق کافی توسط پورت USB کامپیوتر ارائه نمی شود.

 راه حل: یک کابل USB کوتاه تر (با سیم های داده)، یک پورت USB کامپیوتر دیگر را امتحان کنید یا از یک هاب USB با منبع تغذیه خارجی استفاده کنید.

آواتار
انصراف