توسعه دهندگان نرم افزارهای کاربردی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

6

استفاده از آلارم در thingsboard

چجوری تو thingsboard از آلارم ها استفاده کنم؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
3
بهترین پاسخ

برای استفاده از آلارم ها باید از rule chain ها استفاده میکنید

هم میتونید از داکیومنت های خود thingsboard استفاده کنید هم یه سری فیلم آموزشی برای اجراش وجود داره

https://thingsboard.io/docs/user-guide/rule-engine-2-0/tutorials/create-clear-alarms/

https://www.youtube.com/watch?v=OWvbUHFzVnI

آواتار
انصراف