کاربری و توسعه اینترنت اشیا با ESP32

خوش آمدید!

ما در این انجمن سعی داریم که بهترین تجربیات خودمان در استفاده از ESP32 را به اشتراک بگذاریم.
شما می‌توانید با عضویت در این انجمن سطح خودتا در کاربری این ماژول سخت افزاری را ارتقا دهید و به یک حرفه‌ای تبدیل شوید.

5

زمانی که یک اتصال WiFi با Wifi Provisioning ایجاد می‌شود، متوقف کردن فرآیند خطا تولید می‌کند. این خطا برای چیست؟

من یک کد اضافه کردم که با استفاده از بسته‌ها ESP IDF 5 سیستم WiFi Provisionging را انجام دهم. زمانی که این کار با موفقیت انجام می‌شود در Event Handler سعی می‌کنم که این فرآیند را متوقف کنم. برای این کار از این متد استفاده کردم:

ESP_LOGI(TAG, "Try to stop provisioning");wifi_prov_mgr_stop_provisioning();

چرا این خطا تولید می‌شود؟


آواتار
انصراف
1 پاسخ
3
بهترین پاسخ

بر اساس مستندات خود ESP IDF 5 

سرویس تامین تنها در صورتی به طور خودکار پایان می‌یابد که اعتبارنامه معتبر Wi-Fi AP را دریافت کند و به دنبال آن اتصال موفقیت‌آمیز دستگاه به AP با IP بدست آمده باشد. صرف نظر از آن، هر لحظه می توان با برقراری تماس با wifi_prov_mgr_stop_provisioning() سرویس تامین را متوقف کرد.

بنابر این تنها در حالتی که این عمل نا موفق باشه و بخواهید کار رو متوقف کنید از این متد باید استفاده کنید.


آواتار
انصراف