راهنمایی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

4

آیا مشتریان ما از وجود پلتفرم Thingsboard مطلع می‌شوند؟

ما می‌خواهیم از پلتفرم شما برای کار در اینترنت اشیا استفاده کنیم. آیا مشتریان ما از این که زیر ساخت اصلی Thingsboard است اطلاعای پیدا می‌کنند؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
1
بهترین پاسخ

شما می‌توانید از نرم افزارهای کاربردی پیش فرض Thingsboard برای ارائه خدمات به مشتریان خود استفاده کنید. در این حالت برند شرکت Thingsboard در محصولات قابل مشاهد است.

در صورتی که شما برنامه تجاری برای تغییر نام دارید بهتر است از نرم افزارهای کاربردی شخصی سازی شده خودتان استفاده کنید. در این حالت تنها کارشناسان خبره در این زمینه می‌توانند از پیکره بندی سیستم شما مطلع شوند.


آواتار
انصراف