راهنمایی

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

4

برای برنامه نویسی برنامه اندروید سایت به من api میده در این زمینه؟

من می‌خواهم برنامه اندروید شخصی برای سیستم ایجاد کنم. آیا برای برنامه نویسی برنامه اندروید سایت به من api میده در این زمینه؟


آواتار
انصراف
1 پاسخ
2
بهترین پاسخ

بله به شما API داده می‌شود. این API با آنچه خود Thingsboard ارائه می‌کند کمی متفاوت است و شامل خدمات و سرویس‌های بیشتری است. 

اگر شما بخش‌های شخصی سازی شده نیاز داشته باشید، این شخصی سازی‌ها نیز در قالب API به شما ارائه خواهد شد.

آواتار
انصراف