کاربری thingsboard

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

1

داده های thingsboard کجا ذخیره می شود ؟


Put your question here.
آواتار
رها کردن
1 پاسخ
1
بهترین پاسخ

داده های things board  در پایگاه داده Cassandra ذخیره می شوند . Cassandra  برای ذخیره سازی و جستجوی داده های وابسته به زمان (time-series)  مناسب  می باشد و در دسترس بودن و تحمل خطا بالا را ارائه میکند .

آواتار
رها کردن

جواب شما

لطفا سعی کنید یک پاسخ اساسی بدهید. اگر می خواهید در مورد سؤال یا پاسخ نظر دهید، فقط از ابزار نظر دادن استفاده کنید لطفا به یاد داشته باشید که همیشه می توانید پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست به یک سوال دو بار پاسخ دهید. همچنین، لطفا رای دادن را فراموش نکنید - این واقعا کمک می کند تا بهترین پرسش و پاسخ را انتخاب کنید!