کاربری thingsboard

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

در thingsboard چه نوع ویجتهایی داریم ؟


Put your question here.
آواتار
رها کردن
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

در thingsboard  پنج نوع ویجت (widget) وجود داره :

1-ویجت های time series

2- ویجت های latest values 

3- ویجت های control

4- ویجت های static

5-ویجت های alarm

آواتار
رها کردن

جواب شما

لطفا سعی کنید یک پاسخ اساسی بدهید. اگر می خواهید در مورد سؤال یا پاسخ نظر دهید، فقط از ابزار نظر دادن استفاده کنید لطفا به یاد داشته باشید که همیشه می توانید پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست به یک سوال دو بار پاسخ دهید. همچنین، لطفا رای دادن را فراموش نکنید - این واقعا کمک می کند تا بهترین پرسش و پاسخ را انتخاب کنید!