کاربری thingsboard

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

مفهوم claiming devices در thingsboard چیست ؟ چه کار بردی دارد؟ چگونه کار میکند؟

.

آواتار
رها کردن
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

  در thingsboard هر دستگاهی که  به مشتری فروخته میشود باید در سرور نیز به صورت نرم افزاری به آن مشتری اختصاص داده شود یا به اصطلاح assign شود به همان مشتری . مدیر tenant مایله که این فرآیند به صورت اتوماتیک از طریق UI انجام شود .در thingsboard این فرآیند را claiming devices میگویند . این فرآیند در thingsboard توسط QR code  انجام میشود به این صورت که دستگاه بعد از اینکه به سرور وصل شد یک QR کدی از سرور میگیرید که آن QR کد را مشتری توسط نرم افزار اندروید خود بخواند آن دستگاه به آن مشتری اختصاص داده میشود .

آواتار
رها کردن

Your Answer

Please try to give a substantial answer. If you wanted to comment on the question or answer, just use the commenting tool. Please remember that you can always revise your answers - no need to answer the same question twice. Also, please don't forget to vote - it really helps to select the best questions and answers!