کاربری thingsboard

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

مفهوم مشتری ( customer) در thingsboard چیست؟


Put your question here.
آواتار
رها کردن
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

مشتری نیز یک بیزینس جداگانه می باشد که میتواند یک فرد یا سازمانی باشد که از دستگاهها و دارایی های  tenant استفاده میکند و میتواند چندین کاربر و میلیون ها دستگاه داشته باشد .

آواتار
رها کردن

جواب شما

لطفا سعی کنید یک پاسخ اساسی بدهید. اگر می خواهید در مورد سؤال یا پاسخ نظر دهید، فقط از ابزار نظر دادن استفاده کنید لطفا به یاد داشته باشید که همیشه می توانید پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست به یک سوال دو بار پاسخ دهید. همچنین، لطفا رای دادن را فراموش نکنید - این واقعا کمک می کند تا بهترین پرسش و پاسخ را انتخاب کنید!