کاربری thingsboard

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

مفهوم provision Devices در thingsboard چیست ؟ و چه کاربردی دارد؟ چگونه کار میکند ؟

.

آواتار
رها کردن
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

در thingsboard منظور از provision  ثبت نام کردن خودکار دستگاه در thingsboard  است یعنی میتوان با مکانیسم provision  Device دستگاههای خود را به صورت اتوماتیک به thingsboard  معرفی کرد تا دستگاه در قسمت Devices  لیست شود. این کار توسط مکانیسم provision  Devices  انجام میشود . و به این صورت است که در ابتدا دستگاه یک درخواست (Request)به سرور thingsboard  ارسال میکند که این درخواست شامل اطلاعات Provision key و secret است سرور این اطلاعات را بررسی میکند اگر همچین دستگاهی در سرور نباشد و قبلا به سرور ثبت نام نکرده باشد سرور یک credential  تولید میکند و آن را درقالب یک provisioning response برای دستگاه ارسال میکند و سپس دستگاه credential  ارسالی از طرف سرور را ذخیره میکند و از آن پس دستگاه توسط همین credential   به سرور وصل (connect) میشود .

آواتار
رها کردن

Your Answer

Please try to give a substantial answer. If you wanted to comment on the question or answer, just use the commenting tool. Please remember that you can always revise your answers - no need to answer the same question twice. Also, please don't forget to vote - it really helps to select the best questions and answers!