کاربری thingsboard

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

مفهوم tenants در thingsboard چیست؟


Put your question here.
آواتار
رها کردن
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

شما میتوانید با tenant  مثل یک  بیزینس جداگانه رفتار کنید که فرد یا سازمانی است که مالک دستگاه ها یا تولید کننده دستگاه ها میباشد. tenant  ممکن است چندین کاربر مدیر tenant  و میلیون ها مشتری و میلیونها دستگاه و دارایی داشته باشد که توسط thingsboard کنترل میشود.

آواتار
رها کردن

جواب شما

لطفا سعی کنید یک پاسخ اساسی بدهید. اگر می خواهید در مورد سؤال یا پاسخ نظر دهید، فقط از ابزار نظر دادن استفاده کنید لطفا به یاد داشته باشید که همیشه می توانید پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست به یک سوال دو بار پاسخ دهید. همچنین، لطفا رای دادن را فراموش نکنید - این واقعا کمک می کند تا بهترین پرسش و پاسخ را انتخاب کنید!