کاربری thingsboard

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

ارتباط بین داشبورد و ویجت و مشتری و کاربر چگونه است و چه ارتباطی با هم دارند ؟ و برای استفاده از یک دستگاه این موجودیت ها چگونه باید ایجاد شوند ؟


Put your question here.
Put your question here.
آواتار
رها کردن
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

هر مشتری(customer) که مالک دستگاه ها است میتواند چندین کاربر داشته باشد مانند یه خانواده که پدر خانواده مالک خانه و دستگاههای هوشمند خریداری کرده در خانه هست و اعضای خانه نیز علاوه بر مالک خانه میتوانند به دستگاههای هوشمند در خانه دسترسی داشته باشند که در thingsboard اعضای خانه را به عنوان کاربر به مشتری اضافه میکند . 

مشتری میتواند چندین داشبورد داشته باشد هر داشبورد را به هر کدام از کاربرها اختصاص دهد.

داشبورد مفهومی انتزاعی و مجازی برای نمایش دستگاهها به مشتری وکاربرهای مشتری  است .

داشبورد برای نمایش دستگاهها از یک واسط گرافیکی به نام ویجت استفاده میکند و tenant  داشبورد مورد نیاز مشتری را ساخته و به مشتری اختصاص می دهد.روش عملکرد نیز به این صورت  است که در ابتدا tenant  که دستگاهها را به مشتری فروخته دستگاهها را به مشتری اختصاص می دهد (assign) , سپس داشبورد های مورد نیاز مشتری را ساخته و به مشتری اختصاص میدهد(assign) , و در نهایت مشتری داشبورد های را ، که در اختیار دارد بر اساس صلاح دید خود به هر کدام از کاربرهایی که دارد میتواند اختصاص دهد تا قابل کنترل و دیدن باشد.

آواتار
رها کردن

جواب شما

لطفا سعی کنید یک پاسخ اساسی بدهید. اگر می خواهید در مورد سؤال یا پاسخ نظر دهید، فقط از ابزار نظر دادن استفاده کنید لطفا به یاد داشته باشید که همیشه می توانید پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست به یک سوال دو بار پاسخ دهید. همچنین، لطفا رای دادن را فراموش نکنید - این واقعا کمک می کند تا بهترین پرسش و پاسخ را انتخاب کنید!