کاربری thingsboard

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

ویژگی Alarm Rules درپروفایل Deviceها چه کاری انجام میدهد و چیست ؟

.

آواتار
رها کردن
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

کاربران  IOT thingsboard می توانند از Rule Engine برای پیکربندی آلارم ها(هشدارها) استفاده کنند. Rule Engine یک ویژگی کاملا قدرتمند است، اما به مهارت های برنامه نویسی نیاز دارد. از ThingsBoard 3.2، قوانین هشدار(Alarm Rules) را برای سادگی پیکربندی  Rule Engine های پرکاربرد معرفی کرده‌است. اکنون نیازی نیست که برای پیکربندی پروسه های  خود استاد Rule Engine باشید. Rule Engine قوانین هشدار(Alarm Rules) را با استفاده از  "Device Profile" ارزیابی می کند.

آواتار
رها کردن

جواب شما

لطفا سعی کنید یک پاسخ اساسی بدهید. اگر می خواهید در مورد سؤال یا پاسخ نظر دهید، فقط از ابزار نظر دادن استفاده کنید لطفا به یاد داشته باشید که همیشه می توانید پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست به یک سوال دو بار پاسخ دهید. همچنین، لطفا رای دادن را فراموش نکنید - این واقعا کمک می کند تا بهترین پرسش و پاسخ را انتخاب کنید!