کاربری thingsboard

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

ویژگی Queue Name در پروفایل Device ها چیست ؟

.

آواتار
رها کردن
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

 به طور پیش فرض، صف اصلی thingsboard برای ذخیره همه پیام ها و رویدادهای دریافتی از هر دستگاهی استفاده می شود. لایه انتقال پیام‌ها را به این صف ارسال می‌کند و Rule Engine صف برای پیام‌های جدید را پیمایش می‌کند. با این حال، برای استفاده های دیگر، ممکن است بخواهید از صف های مختلف برای دستگاه های مختلف استفاده کنید. برای مثال، ممکن است بخواهید پردازش داده ها را برای سنسورهای هشدار آتش/دتکتور دود و سایر دستگاه ها جدا کنید. به این ترتیب، حتی اگر سیستم شما دارای پیک بار تولید شده توسط میلیون ها کنتور آب باشد، هر زمان که اعلام حریق گزارش شود، بدون تاخیر پردازش می شود. جداسازی صف ها (ویژگی Queue Name)همچنین به شما امکان می دهد تا استراتژی های مختلف ارسال و پردازش را سفارشی کنید. 

لطفاً توجه داشته باشید که اگر از یک Queue Name سفارشی استفاده می‌کنید، باید قبل از استفاده آن را در فایل thingsboard.yml پیکربندی کنید.

آواتار
رها کردن

Your Answer

Please try to give a substantial answer. If you wanted to comment on the question or answer, just use the commenting tool. Please remember that you can always revise your answers - no need to answer the same question twice. Also, please don't forget to vote - it really helps to select the best questions and answers!