کاربری thingsboard

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

ویژگی Rule chain در پروفایل Device چیست ؟


Put your question here.
آواتار
رها کردن
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

به طور پیش فرض تمام پیام ها و رویداد های دستگاهها که به thingsboard وارد میشود  توسط  Root Rule chain  پردازش میشود با این حال هر چه تنوع دستگاهها بیشتری در سیستم وجود داشته باشد این Root Rule chain  پیچیده تر میشود .  برای جلوگیری از این پیچیدگی از thingsboard 3.2 به بعد برای هر دستگاه (Device)  در قسمت پروفایل دستگاه میتوان یک Rule Chain سفارشی برای همین دستگاه ساخت .این Rule chain  جدید همه رویدادهای اندازه گیری مقادیر دستگاهها و چرخه عمر دستگاه و فعالیت دستگاه (فعال/غیرفعال) را دریافت میکند.

آواتار
رها کردن

جواب شما

لطفا سعی کنید یک پاسخ اساسی بدهید. اگر می خواهید در مورد سؤال یا پاسخ نظر دهید، فقط از ابزار نظر دادن استفاده کنید لطفا به یاد داشته باشید که همیشه می توانید پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست به یک سوال دو بار پاسخ دهید. همچنین، لطفا رای دادن را فراموش نکنید - این واقعا کمک می کند تا بهترین پرسش و پاسخ را انتخاب کنید!