کاربری thingsboard

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

ویژگی Transport configuration در پروفایل Device چیست ؟ و چه کاری انجام میدهد؟

.

آواتار
رها کردن
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

از ThingsBoard 3.2، این پلت فرم از دو نوع پروتکل  انتقال داده پشتیبانی می کند: Default  و MQTT.

نوع انتقال Default  برای سازگاری با نسخه‌های قبلی در نظر گرفته شده است. با نوع انتقال Default  ، می‌توانید از APIهای پیش‌فرض MQTT، HTTP، CoAP و LwM2M پلت‌فرم برای اتصال دستگاه‌های خود استفاده کنید.هیچ پیکره بندی تنظیمات خاصی برای نوع انتقال Default  وجود ندارد.

نوع انتقال MQTT  نوع پیشرفته  انتقال MQTT را فعال میکند . بعد از فعال سازی این نوع انتقال میتوانید فیلترهای سفارشی موضوعات MQTT  را برای داده های سری زمانی (time series data) و بروزرسانی attribute  که با API های upload attribute مطابقت داده شده مشخص کنید.

آواتار
رها کردن

Your Answer

Please try to give a substantial answer. If you wanted to comment on the question or answer, just use the commenting tool. Please remember that you can always revise your answers - no need to answer the same question twice. Also, please don't forget to vote - it really helps to select the best questions and answers!