کاربری

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

4

چگونه یک alarm را برای یک دستگاه تعریف کنیم ؟

چگونه یک alarm را برای یک دستگاه تعریف کنیم ؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
1
بهترین پاسخ

برای ایجاد یک هشدار (alarm) برای یک دستگاه کافیست در داشبورد یک ویجت alarm  اضاف کرده و سپس آن ویجت را ادیت کرده و منبع تولید (َalarm source)الارم را دستگاه مورد نظر قرار میدهیم .


آواتار
انصراف