کاربری

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

4

چگونه یک کاربر(user) اطلاعات یک دستگاه رو ببیند ؟

چگونه یک کاربر(user) اطلاعات یک دستگاه رو ببیند ؟

آواتار
رها کردن
1 پاسخ
2
Best Answer

دستگاه ها (ِDevices) بعد از این که به thingsboard  اضافه میشوند و در قسمت Device ها لیست میشود ، باید به مشتری اختصاص داده شود . در thingsboard  دستگاهها در قالب ویجت و در پنل گرافیکی داشبورد به مشتری و کاربرهای آن نشان داده میشود ، پس در ابتدا باید یک داشبورد بسازیم و   آنرا به مشتری  که آن سخت افزار را خریداری کرده و مالک سخت افزاراست  اختصاص دهیم و سپس ویجتی که مورد نیاز است را به آن داشبورد اضافه کنیم و بعد از آن باید داشبورد را کاربر اختصاص داد تا بتواند آن را ببیند و کنترل کند .


آواتار
رها کردن