کاربری

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

4

داده های thingsboard کجا ذخیره می شود ؟

من می‌خواهم یک نسخه از این سرور راه اندازی کنم. در مستندها آمده که داده‌های پایگاه داده در محلی ذخیره می‌شه. برای تهیه پشتیبان باید این فایل‌ها رو کپی کنم. آدرس دقیق این داده‌ها کجاست.

آواتار
رها کردن
1 پاسخ
1
Best Answer

داده های things board  در پایگاه داده Cassandra ذخیره می شوند . Cassandra  برای ذخیره سازی و جستجوی داده های وابسته به زمان (time-series)  مناسب  می باشد و در دسترس بودن و تحمل خطا بالا را ارائه میکند .


آواتار
رها کردن