کاربری

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

4

داشبورد (Dashboard ) در thingsboard چیست؟

داشبورد (Dashboard ) در thingsboard چیست؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
2
بهترین پاسخ

داشبورد ها اطلاعات دستگاهها و دارایی ها و .. را نمایش می دهند . داشبورد میتواند انواع ویجت ها را نمایش دهد و داشبورد به مشتری ها اختصاص داده میشود .


آواتار
انصراف