کاربری

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

5

مفهوم Device provisioning یا تهیه دستگاه در پرفایل دستگاه‌ها چه کاربردی در Thingsboard داره؟ و در اینترنت اشیا برای چه کاری استفاده می‌شود؟

یکی از ویژگی‌هایی که در Thingsboard برای مدیریت اشیا در شبکه IoT مطرح شده تهیه دستگاه یا Device Provisioning هست. برای پیاده سازی الگوریتم‌های سخت افزاری باید این مفهوم رو در نظر گرفت و پیاده سازی کرد. 

این مفهوم چه کاربردی در شبکه اینترنت اشیا داره و توی  Thingsboard چطور مدیریت می‌شه؟


آواتار
انصراف
1 پاسخ
3
بهترین پاسخ

فرض کنید که یک خط تولید دارد و روزانه میلیون‌ها دستگاه در این خط تولید می‌شود. به چه روشی می‌خواهید این دستگاه‌های تولید شده را مدیریت کنید و به سرورهای اینترنت اشیا اضافه کنید؟

سیستم Provisioning یک روش برای اضافه کردن دستگاه‌ها به صورت خودکار به سیستم Thingsboard است. این روش در خط تولید به کار برده می‌شود و دستگاه‌ها به صورت خودکار به سیستم اضافه می‌شوند.

آواتار
انصراف