کاربری

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

4

مفهوم دارایی ( یا assets) در thingsboard چیست؟

مفهوم دارایی ( یا assets) در thingsboard چیست؟

آواتار
انصراف
2 پاسخ ها
2
بهترین پاسخ

در Thingsboard، دارایی (Assets) به هر نوع موجودیتی اشاره دارد که می‌تواند مرتبط با دستگاه‌ها و حسگرها باشد، اما خود یک دستگاه نیست. دارایی‌ها می‌توانند مثلاً مکانیزم‌ها، ساختمان‌ها، خطوط تولید، وسایل نقلیه و غیره باشند.

در Thingsboard، هر دارایی دارای شناسه یکتایی به عنوان Asset ID است که برای شناسایی و مدیریت دارایی‌ها استفاده می‌شود. همچنین، هر دارایی می‌تواند دارای چندین دستگاه و حسگر باشد که به آن‌ها متصل شده‌اند.

با استفاده از Thingsboard، می‌توانید دارایی‌ها را به صورت دستی در سیستم ثبت کنید و یا از API و ابزارهای دیگر برای ثبت اتوماتیک دارایی‌ها استفاده کنید. همچنین، با استفاده از Thingsboard، می‌توانید داده‌های دریافتی از دستگاه‌ها و حسگرهای متصل به دارایی‌ها را مشاهده و تحلیل کنید و با استفاده از قابلیت‌های گرافیکی، نموداری و هشدارهای قابل تنظیم، این داده‌ها را به صورت مؤثری مدیریت کنید.

همچنین، با استفاده از دارایی‌ها می‌توانید به راحتی گروه‌بندی دستگاه‌های متصل به یک دارایی را انجام دهید و اطلاعات مربوط به دستگاه‌های مختلف را به صورت مجتمع مشاهده کنید. این قابلیت به شما کمک می‌کند تا به صورت بهینه داده‌های مربوط به دستگاه‌های مختلف را مدیریت کرده و به راحتی از آن‌ها استفاده کنید.

آواتار
انصراف
3
بهترین پاسخ

در thingsboard دارایی یا asset یک مفهوم انتزاعی و مجازی است که در ارتباط با دستگاهها و دارایی های دیگر است مثلا کارخانه یا وسیله نقلیه میتواند یک مفهوم انتزاعی asset در thingsboard باشد .

آواتار
انصراف