کاربری

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

4

مفهوم دستگاه (Device) در thingsboard چیست؟

مفهوم دستگاه (Device) در thingsboard چیست؟

آواتار
انصراف
2 پاسخ ها
1
بهترین پاسخ

در Thingsboard، دستگاه (Device) به هر نوع سخت‌افزاری یا نرم‌افزاری اشاره دارد که قابلیت اندازه‌گیری و یا کنترل داده‌ها را داراست. با استفاده از Thingsboard، می‌توانید این دستگاه‌ها را به یک سیستم مدیریت اینترنت اشیا متصل کنید و داده‌هایی که توسط آن‌ها ارسال می‌شود را مشاهده و کنترل کنید.

در Thingsboard، هر دستگاه دارای شناسه یکتایی به عنوان Device ID است که برای شناسایی و مدیریت دستگاه استفاده می‌شود. همچنین، هر دستگاه می‌تواند دارای چندین حسگر (Sensor) باشد که داده‌هایی مانند دما، فشار، رطوبت و غیره را اندازه‌گیری می‌کنند و این داده‌ها به Thingsboard ارسال می‌شوند.

با استفاده از Thingsboard، می‌توانید دستگاه‌ها را به صورت دستی در سیستم ثبت کنید و یا از API و ابزارهای دیگر برای ثبت اتوماتیک دستگاه‌ها استفاده کنید. همچنین، با استفاده از Thingsboard، می‌توانید داده‌های دریافتی از دستگاه‌ها را مشاهده و تحلیل کنید و با استفاده از قابلیت‌های گرافیکی، نموداری و هشدارهای قابل تنظیم، این داده‌ها را به صورت مؤثری مدیریت کنید.

آواتار
انصراف
3
بهترین پاسخ

موجودیت پایه ای در اینترنت اشیاء که داده های اندازه گیری شده محیطی را تولید میکند و دستورات کنترلی را اجرا میکند . برای مثال سنسورها ، کلید ها ، ...

آواتار
انصراف