کاربری

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

مفهوم پروفایل دستگاه یا Device profile چیست ؟

مفهوم پروفایل دستگاه یا Device profile چیست ؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

پروفایل دستگاه در واقع یک لیستی از مشخصات دستگاه که معرف دستگاه می باشد . و مدیر tenant  برای دستگاه پروفایل میسازد و این پروفایل ها رو به دستگاه ها اختصاص میدهد تا در کل سیستم thingsboard  آن دستگاه با مشخصاتی که دارد قابل شناسایی باشد مثلا : مدل دستگاه ، نوع پروتکل ارتباطی دستگاه با سرور thingsboard ، ....


آواتار
انصراف