کاربری

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

4

پروفایلTenant چیست؟

پروفایلTenant چیست؟

آواتار
انصراف
2 پاسخ ها
1
بهترین پاسخ

در Thingsboard، Tenant Profile به عنوان یک شیء قابل تنظیم، برای مدیریت و پیکربندی تنانت ها (Tenant) استفاده می‌شود. Tenant برای جداسازی داده‌های مربوط به موجودیت‌های مختلف مانند کاربران، دستگاه‌ها و حسگرها، به کار می‌رود. هر تنانت دارای دامنه‌ی منحصر به فرد خود است که برای مدیریت و دسترسی به داده‌های مربوط به آن استفاده می‌شود.

تنانت پروفایل (Tenant Profile) با استفاده از قابلیت‌های Thingsboard، نحوه‌ی عملکرد و پیکربندی تنانت‌ها را تعیین می‌کند. این پروفایل شامل تنظیمات مربوط به دسترسی کاربران، ایجاد و مدیریت دستگاه‌ها و حسگرها، ایجاد و مدیریت گروه‌ها و داشبوردها و غیره می‌شود.

با استفاده از Tenant Profile، می‌توانید تنظیمات مشتری را به راحتی پیکربندی کنید و برای هر تنانت به صورت مستقل تنظیمات مربوطه را تعیین کنید. این قابلیت به شما امکان می‌دهد تا داده‌های مربوط به هر مشتری را به صورت جداگانه مدیریت کنید و دسترسی به آن‌ها را محدود کنید.

به طور خلاصه، Tenant Profile به شما امکان می‌دهد تا تنظیمات مربوط به دسترسی، مدیریت دستگاه‌ها و حسگرها، ایجاد و مدیریت گروه‌ها و داشبوردها و سایر تنظیمات مربوط به مشتری را برای هر تنانت به صورت جداگانه تعریف و پیکربندی کنید.

آواتار
انصراف
3
بهترین پاسخ

پروفایل شامل تنظیمات Tenant می باشد که درهر نقطه از زمان هر Tenant فقط و فقط یک پروفایل میتواند داشته باشد.

آواتار
انصراف