کاربری

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

4

ارتباط بین داشبورد و ویجت و مشتری و کاربر چگونه است و چه ارتباطی با هم دارند ؟ و برای استفاده از یک دستگاه این موجودیت ها چگونه باید ایجاد شوند ؟

ارتباط بین داشبورد و ویجت و مشتری و کاربر چگونه است و چه ارتباطی با هم دارند ؟ و برای استفاده از یک دستگاه این موجودیت ها چگونه باید ایجاد شوند ؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
1
بهترین پاسخ

هر مشتری(customer) که مالک دستگاه ها است میتواند چندین کاربر داشته باشد مانند یه خانواده که پدر خانواده مالک خانه و دستگاههای هوشمند خریداری کرده در خانه هست و اعضای خانه نیز علاوه بر مالک خانه میتوانند به دستگاههای هوشمند در خانه دسترسی داشته باشند که در thingsboard اعضای خانه را به عنوان کاربر به مشتری اضافه میکند . 

مشتری میتواند چندین داشبورد داشته باشد هر داشبورد را به هر کدام از کاربرها اختصاص دهد.

داشبورد مفهومی انتزاعی و مجازی برای نمایش دستگاهها به مشتری وکاربرهای مشتری  است .

داشبورد برای نمایش دستگاهها از یک واسط گرافیکی به نام ویجت استفاده میکند و tenant  داشبورد مورد نیاز مشتری را ساخته و به مشتری اختصاص می دهد.روش عملکرد نیز به این صورت  است که در ابتدا tenant  که دستگاهها را به مشتری فروخته دستگاهها را به مشتری اختصاص می دهد (assign) , سپس داشبورد های مورد نیاز مشتری را ساخته و به مشتری اختصاص میدهد(assign) , و در نهایت مشتری داشبورد های را ، که در اختیار دارد بر اساس صلاح دید خود به هر کدام از کاربرهایی که دارد میتواند اختصاص دهد تا قابل کنترل و دیدن باشد.


آواتار
انصراف