کاربری

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

4

widget در thingsboard چیست؟

widget در thingsboard چیست؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
1
بهترین پاسخ

همه داشبوردها  از ویجت های که در کتابخانه ویجت وجود دارد ساخته میشود.هر ویجت عملکردهای  مثل مدیریت آلارم ها و کنترل دستگاهها و مجازی سازی داده ها برای نمایش را برای کاربر نهایی فراهم میکند .


آواتار
انصراف