کاربری

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

5

ویژگی Alarm Rules درپروفایل Deviceها در Thingsboardچه کاری انجام میدهد و چه کاربردی در اینترنت اشیا دارند؟

یکی از ویژگی‌های اصلی Thingsboard این سیستم یا موتور قواعد و دستورها است. این سیستم چه کاربردی دارد؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
3
بهترین پاسخ

کاربران  IOT thingsboard می توانند از Rule Engine برای پیکربندی آلارم ها(هشدارها) استفاده کنند. Rule Engine یک ویژگی کاملا قدرتمند است، اما به مهارت های برنامه نویسی نیاز دارد. از ThingsBoard 3.2، قوانین هشدار(Alarm Rules) را برای سادگی پیکربندی  Rule Engine های پرکاربرد معرفی کرده‌است. اکنون نیازی نیست که برای پیکربندی پروسه های  خود استاد Rule Engine باشید. Rule Engine قوانین هشدار(Alarm Rules) را با استفاده از  "Device Profile" ارزیابی می کند.


آواتار
انصراف