کاربری

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

4

ویژگی Queue Name در پروفایل Device ها چیست ؟

ویژگی Queue Name در پروفایل Device ها چیست ؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
1
بهترین پاسخ

 به طور پیش فرض، صف اصلی thingsboard برای ذخیره همه پیام ها و رویدادهای دریافتی از هر دستگاهی استفاده می شود. لایه انتقال پیام‌ها را به این صف ارسال می‌کند و Rule Engine صف برای پیام‌های جدید را پیمایش می‌کند. با این حال، برای استفاده های دیگر، ممکن است بخواهید از صف های مختلف برای دستگاه های مختلف استفاده کنید. برای مثال، ممکن است بخواهید پردازش داده ها را برای سنسورهای هشدار آتش/دتکتور دود و سایر دستگاه ها جدا کنید. به این ترتیب، حتی اگر سیستم شما دارای پیک بار تولید شده توسط میلیون ها کنتور آب باشد، هر زمان که اعلام حریق گزارش شود، بدون تاخیر پردازش می شود. جداسازی صف ها (ویژگی Queue Name)همچنین به شما امکان می دهد تا استراتژی های مختلف ارسال و پردازش را سفارشی کنید. 

لطفاً توجه داشته باشید که اگر از یک Queue Name سفارشی استفاده می‌کنید، باید قبل از استفاده آن را در فایل thingsboard.yml پیکربندی کنید.


آواتار
انصراف