کاربری

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

5

ویژگی Rule chain در پروفایل Device در Thingsboard چیست و در اینترنت اشیا چه کاربردی دارد ؟

زمانی که می‌خوام یک دستگاه جدید رو اضافه کنم باید برای اون پروفایل دستگاه رو تعیین کنم. می‌خواستم بدونم که این چه خصوصیتی هست و چه کاربردهایی در اینترنت اشیا یا IoT داره.

آواتار
انصراف
1 پاسخ
4
بهترین پاسخ

به طور پیش فرض تمام پیام ها و رویداد های دستگاهها که به thingsboard وارد میشود  توسط  Root Rule chain  پردازش میشود با این حال هر چه تنوع دستگاهها بیشتری در سیستم وجود داشته باشد این Root Rule chain  پیچیده تر میشود .  برای جلوگیری از این پیچیدگی از thingsboard 3.2 به بعد برای هر دستگاه (Device)  در قسمت پروفایل دستگاه میتوان یک Rule Chain سفارشی برای همین دستگاه ساخت .این Rule chain  جدید همه رویدادهای اندازه گیری مقادیر دستگاهها و چرخه عمر دستگاه و فعالیت دستگاه (فعال/غیرفعال) را دریافت میکند.


آواتار
انصراف