کاربری

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

4

ویژگی Transport configuration در پروفایل Device چیست ؟ و چه کاری انجام میدهد؟

ویژگی Transport configuration در پروفایل Device چیست ؟ و چه کاری انجام میدهد؟

آواتار
انصراف
1 پاسخ
1
بهترین پاسخ

از ThingsBoard 3.2، این پلت فرم از دو نوع پروتکل  انتقال داده پشتیبانی می کند: Default  و MQTT.

نوع انتقال Default  برای سازگاری با نسخه‌های قبلی در نظر گرفته شده است. با نوع انتقال Default  ، می‌توانید از APIهای پیش‌فرض MQTT، HTTP، CoAP و LwM2M پلت‌فرم برای اتصال دستگاه‌های خود استفاده کنید.هیچ پیکره بندی تنظیمات خاصی برای نوع انتقال Default  وجود ندارد.

نوع انتقال MQTT  نوع پیشرفته  انتقال MQTT را فعال میکند . بعد از فعال سازی این نوع انتقال میتوانید فیلترهای سفارشی موضوعات MQTT  را برای داده های سری زمانی (time series data) و بروزرسانی attribute  که با API های upload attribute مطابقت داده شده مشخص کنید.


آواتار
انصراف